فروش سنگ گابرو

شماره تماس 09175334294
drco@yahoo.com

توضیحات

عرضه مرغوبترین نوع گابرو در کشور جهت مصارف داخلی و صادراتی موارد استفاده در جاده سازی ، ساخت تونل - پل سازی و موج شکن
جهت صادرات در بندر عباس موجود است

موقعیت


هرمزگان -بندر عباس