اختصاص فضای آموزشی برای مدرسان
با هدف تامین بستر فنی و ایجاد زیرساخت مجازی برای مدرسان و پژوهشگران و در راستای حمایت از فعالیت آنها در زمینه آموزش، آکادمی کاریسان آمادگی دارد بخشی از فضای خود را در چارچوب قوانین و ضوابط در اختیار آنها قرار دهد. حمایت تبلیغی از محصولات آموزشی مدرسان در کاریسان به منظور جلوگیری از تحمیل هزینه‌های راه‌اندازی وب‌سایت و همچنین تبلیغات موردنیاز آنها برای معرفی محصولات آموزشی به مخاطبان است. این حمایت حتی ارایه مشاوره‌های عمومی و اختصاصی به کسب و کار آموزشی آنها را نیز شامل می‌شود.

Asset 2

فرم درخواست اختصاص فضای آموزشی برای مدرسان

"*" indicates required fields

نام*
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

logo-samandehi