دوره‌های آموزشی کاریسان

۱. دوره‌های آزمون‌محور
در دوره‌های آزمون‌محور، دانش‌پژوه به صورت غیرحضوری دوره‌ها را دریافت نموده و پس از پایان دوره، در آزمون دوره‌ی مربوطه که به صورت آنلاین برگزار می‌شود شرکت نموده و در صورت کسب نمره قبولی، گواهینامه‌های پایان دوره را دریافت می‌نماید.


۲. دوره‌های پروژه‌محور
در دوره‌های پروژه‌محور، دانش‌پژوه پس از ثبت‌نام در دوره، جزوه و یا بسته آموزشی تدوین شده را به صورت دانلودی دریافت می‌نماید و پس از مطالعه منابع، با ارائه پروژه درس مربوطه (به ازای هر 10 صفحه متن جزوه دانلودی، یک صفحه پروژه باید نوشته شود)، اطلاعات علمی او مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت تایید پروژه توسط مدرس دوره، گواهینامه پایان دوره برای وی صادر خواهد شد.

معرفی دوره‌های آموزشی