«کاریسان» قصد دارد تیم تولید محتوای متون آموزشی خود را در زمینه‌‌های تخصصی علوم انسانی، علوم پایه، علوم رایانه و… توسعه دهد. در همین راستا، نیازمند افرادی دانش آموخته در حوزه‌‌های یاد شده است که با نگارش و تدوین جزوه‌های درسی آشنایی مناسبی داشته، منابع تخصصی مرتبط را بشناسند و بتوانند به ترجمه و تالیف مطالب در رابطه با مباحث این رشته‌‌ها بپردازند. توجه فرمایید که موقعیت‌های شغلی یاد شده، به صورت غیرحضوری و پاره‌وقت هستند؛ بنابراین، رزومه‌های ارسالی برای همکاری به شکل تمام‌وقت و یا حضوری مورد بررسی قرار نخواهند گرفت.