حقوق اداری

دوره آموزشی «حقوق اداری در ایران»

دوره آموزشی «حقوق اداری در ایران»

دوره آموزشی «حقوق اداری در ایران» چگونه دوره‌ای است؟ دوره «حقوق اداری در ایران» یک دوره‌ی کاملاً تئوری در قالب بسته‌های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین است. یک میانبر واقعی برای صرفه‌جویی در وقت، انرژی و هزینه‌ی دانش‌پذیر و همچنین روشی است مجازی برای یادگیری و دریافت گواهینامه آموزشی ملی دوزبانه و معتبر.

دوره آموزشی «حقوق اداری در ایران»

"Administrative Law in Iran" training course

نحوه برگزاری :

مجازی

مدت دوره :

15 ساعت

نوع گواهینامه :

ملی

شهریه :

798,000 تومان

تعداد صفحه:

54 صفحه

نوع فایل :

PDF

گواهینامه‌های دوره
پاک کردن

1: ثبت‌نام آسان آنلاین

2: دریافت فوری محتوا

3: دریافت مدرک معتبر

راهنمای شرکت در دوره و اخذ مدرک معتبر از آکادمی کاریسان

فرد، پس از تکمیل فرم ثبت‌نام و پرداخت شهریه دوره، دانش‌پذیر آکادمی شناخته می‌شود و برای وی کارت دانش‌پذیری صادر می‌شود.

پس از ثبت‌نام و واریز شهریه، محتوای دوره در اختیار شما قرار می‌گیرد.

خیر. این محتوا تنها برای استفاده دانش‌پذیران دوره است؛ و دانش‌پذیر حق بازنشر محتوای دوره اعم از جزوات، ویدئوها، پادکست‌ها و… را در هیچ قالب و کانالی نخواهد داشت و در صورت مشاهده پیگرد قانونی خواهد داشت.

بله. پس از ثبت‌نام و واریز شهریه، محتوای دوره بدون محدودیت زمانی در پنل کاربری دانش پذیر قرار دارد.

دانش پذیر برای ارسال پروژه فارغ‌التحصیلی خود و دریافت گواهینامه پایان دوره حداکثر سه ماه فرصت دارد. پس از این زمان، باید دوره خود را با هماهنگی مشاوران آموزشی آکادمی و با پرداخت (30 درصد از مبلغ کل شهریه) ، تمدید کند.

هنگام خرید دوره باید به ثبت نمودن کامل و دقیق نام و نام‌خانوادگی و سایر مشخصات مورد نیاز دقت کرد؛ زیرا گواهی‌نامه دوره فقط به نام خریدار صادر می‌شود.

خیر. به دلیل فرایندهای مالی و تسهیم حق‌‍‌السهم ذی‌النفعان هر دوره،‌ امکان بازگشت هزینه پرداخت شده پس از خرید وجود ندارد. لذا در خرید خود دقت نمایید.

بله. قانون حفظ حریم شخصی هم شامل دانش‌پذیران آکادمی می‌شود و هم شامل مدرسان. به همین خاطر، یعنی به دلیل حفظ حریم شخصی، اطلاعات تماس دانش‌پذیران و استادان (ایمیل و شماره همراه) محرمانه تلقی می‌شود و کاریسان از ارائه اطلاعات فوق به سایرین معذور است.

برای دانش‌پذیران آکادمی کاریسان، بعد از ارزشیابی پایان دوره از طریق ارسال پروژه درسی و بررسی آن، گواهینامه پایان دوره صادر می‌گردد.

این گواهینامه‌ها با توجه به مجوزهای آموزشی و پژوهشی موسسه و همچنین تفاهم‌نامه با سایر مراکز آموزشی و علمی صادر می‌گردد. این گواهینامه‌ها جهت ارائه به آکادمی‌های بین‌المللی جهت معادل‌سازی، ارائه ترجمه رسمی آن به دادگستری و وزارت امور خارجه و همچنین ارایه به سایر شرکت‌ها و سازمان‌ها به منظور تقویت رزومه آموزشی است و ارزش دیگری ندارد. این گواهینامه‌ها به‌هیچ عنوان معادل مدارک دانشگاهی (اعم از کاردانی و کارشناسی و …) نمی‌باشد و صرفاً به معنی سپری نمودن یک آموزش مجازی و الکترونیکی بوده می‌باشد. دانش‌پذیران موظفند قبل از ثبت‌نام در دوره‌های آکادمی، تحقیق کنند که گواهینامه‌های صادره در جهت مقصود آنان (مانند ادامه تحصیل، ترفیع شغلی و…) قابل ارزشیابی مقصد ارائه می‌باشد یا خیر؛ زیرا آکادمی هیچ مسئولیتی در این زمینه بر عهده ندارد.

بر اساس تفاهم‌نامه آکادمی کاریسان با مراکز معتبری که دارای مجوز برگزاری دوره‌های آموزشی شغلی از مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هستند، برخی از دوره‌های آکادمی (که در توضیحات آن دوره‌ها درج شده) دارای اعتبار لازم برای ارتقای شغلی کارکنان و مدیران هستند. 

توضیحات دوره

آشنایی با دوره آموزشی «حقوق اداری در ایران»

دوره آموزشی «حقوق اداری در ایران» چگونه دوره‌ای است؟ دوره «حقوق اداری در ایران» یک دوره‌ی کاملاً تئوری در قالب بسته‌های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین است. یک میانبر واقعی برای صرفه‌جویی در وقت، انرژی و هزینه‌ی دانش‌پذیر و همچنین روشی است مجازی برای یادگیری و دریافت گواهینامه آموزشی ملی دوزبانه و معتبر.

در ایــران نیــز از قــرن بیســتم و بعــد از انقــاب مشــروطیت، حقــوق اداری بــا پیشـرفت دموکراسـی و حکومـت مردمـی و طـرز تلقـی جدیـد از روابـط اداره کننـدگان بـا اداره شـوندگان و رعایـت حقـوق مـردم پدیـدار گشـت. لـذا سـازمان هـای اداری بــا رعایـت اصـل حاکمیــت قانـون و بــر اســاس قواعــد و مقــررات اداری در راســتای اهـداف معنـوی فعالیـت مـی نماینـد. بدیهـی اسـت فعالیـت بهتـر و شایسـته تـر ایـن سـازمان هـا در گـرو جـذب نیـروی انسـانی الزم و کارآمـد اسـت و ایـن مقـدور نیسـت مگـر بـا داشـتن موازیـن قانونـی کـه بتوانـد راهگشـای نحـوه جـذب و بهکارگیـری، پرداخـت حقـوق و مزایـا، تکالیـف، بازنشسـتگی و نحـوه رسـیدگی بـه تخلفـات نیـروی انسـانی موردنیـاز باشـد.

 

حقوق اداری چیست؟

حقــوق اداری به عنــوان رشــته ای مســتقل در تقســیمات علــم حقــوق شــاخه‌ای از حقــوق عمومــی داخلــی مــی باشــد کــه پیدایــش آن را بایــد در حــوادث پــس از انقـاب 1789 و پیشـرفت هـای اجتماعـی و اقتصـادی خاصـه بـا دخالـت دولـت هـا در عرصـه عمومـی بـرای رعایـت حقـوق مـردم کـه متعاقـب آن سـازمان هـای اداری بـه وجـود آمـد.

 

در دوره «حقوق اداری در ایران»چه مفاهیمی آموزش داده خواهد شد؟

همان‌طور که از نام این دوره پیداست، آموزش های آن نیز پیرامون حقوق اداری و مباحث مرتبط به آن ها شکل گرفته است. از جمله مهم ترین آموزش های این دوره می توان به این موارد اشاره کرد: اصول حقوق اداری، ویژگی های حقوق اداری،  اصول حاکم بر سازمان های اداری ، نظام حقوقی حاکم بر انواع سازمان های اداری، نظام حقوقی حاکم بر وزارتخانه ها، نظارت بر مقررات دولتی، ساختار دیوان عدالت اداری، نظام حقوقی حاکم بر قرارداد های اداری، نظام حقوقی حاکم بر موسسات دولتی، ساختار سازمان ها و تشکیلات قوه قضاییه و… . دانش پژوهان می توانند با شرکت در این دوره، علاوه بر فراگیری دانش تخصصی این حوزه، مهارت ها و فنون فعالیت در مشاغل مختلف این حوزه را نیز فرا گرفته و برای کار کردن در آن ها آماده می شوند.

 

کد کالا hogh-eda-ira دسته‌بندی برچسب‌ها , , , , ,

- سرفصل های دوره

سبد خرید فروشگاه

بستن
اسکرول برو به بالا
حقوق اداری

دوره آموزشی «حقوق اداری در ایران»